O Firmie

Firma Drew Dom Grzegorz Gryguć oferuje Państwu wybudowanie gotowego energooszczędnego domu o konstrukcji szkieletowej.

Zdecydowaliśmy się na wykonywanie tego rodzaju usług nie przypadkowo. Wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy przez wiele lat pracując w niemieckiej firmie, która jest obecnie liderem na rynku europejskim w produkcji materiałów konstrukcyjnych i izolacji drewnopochodnych do budownictwa. Byliśmy odpowiedzialni za wprowadzenie tych systemów na rynek polski, oraz południowo i wschodnioeuropejski, a także za prefabrykację
domów gotowych w oparciu o technologie szkieletu drewnianego. Wzorcem, z którego nieustannie czerpiemy wiedzę są zasady budowania tego typu domów stosowane na rynku niemieckim.

Domy szkieletowe znajdują szerokie uznanie w krajach Europy Zachodniej z kilku przyczyn.

- pierwszą z nich jest chęć mieszkania w zdrowym, naturalnym środowisku. Możliwość taką daje dom wykonany z naturalnych, przyjaznych człowiekowi materiałów, jakimi są niewątpliwe drewno i niektóre materiały drewnopochodne. Konstrukcja szkieletowa powoduje, iż dom „oddycha”. Oznacza to, iż nadmiar wilgoci z pomieszczeń mieszkalnych w postaci pary wodnej ma możliwość przeniknięcia przez prawidłowo wykonane ściany zewnętrzne i dach. Wilgoć ta nie gromadzi się w materiałach budowlanych, co często ma miejsce w przypadku zastosowania nie otwartych dyfuzyjnie izolacji lub folio PE, powodując rozwój pleśni. Prawidłowy układ warstw, oraz odpowiedniej jakości materiały użyte do budowy takiego domu powodują, iż wydostająca się z pomieszczeń para wodna nie niszczy materiałów izolacyjnych;

- drugą niemniej ważną zaletą takiego domu jest znaczne zmniejszenie zapotrzebowania energii na ogrzanie pomieszczeń. Cena węgla, oleju opałowego, prądu, gazu, a nawet drewna wzrosła znacznie w ostatnich latach i z całą pewnością będzie rosła nadal. Domy, w których zarówno w ścianach, jak i w dachu znajduje odpowiednia ilość izolacji, potrzebują znacznie mniej energii cieplnej na ogrzanie pomieszczeń w okresie zimy, a także na ochłodzenie ich latem. W domu konstrukcji szkieletowej prawie całkowicie wyeliminowane zostały straty ciepła przez tzw. mostki termiczne powstające w budynkach tradycyjnych. Zasady tradycyjnego budownictwa w Polsce mówią o zachowaniu współczynników przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne nieprzeźroczyste, czyli głównie przez ściany i dach i strop na poziomie U < 0,3 W/m2K, ale dla całej przegrody zewnętrznej!!! Niestety często omija się ten problem uwzględniając przy obliczeniach tylko parametry różnego rodzaju „cegieł” zapominając o stalowym zbrojeniu, które występuje nad każdym oknem, drzwiami, w miejscu połączenia stropu i dachu ze ścianą zewnętrzną. Jest to kilkanaście m2 powierzchni, przez którą ucieka nam ciepło gdyż stal, a co zatem idzie zbrojony beton (żelbeton) jest doskonałym przewodnikiem ciepła. W przypadku konstrukcji szkieletowej budynku, którą Państwu proponujemy problem ten został praktycznie wyeliminowany. Umożliwiają to odpowiednio wykonane nadproża i wieńce z drewnianej belki dwuteowej i drewna. W oparciu o tą technologię mamy możliwość – przy zachowaniu standardowej grubości ściany zewnętrznej i dachu, oraz spełnieniu innych wymagań – wykonania następujących typów budynku:

- budynek pasywny (1,5 litrowy):
zużycie energii EA</=15 kwh/m2rok
(1,5 litrów oleju opałowego; lub 3 m3 gazu ziemnego GZ50);

- budynek niskoenergetyczny (energooszczędny) (1,5-7 litrowy):
zużycie energii EA = 15 do 70 kwh/m2rok
(1,5 do7 litrów oleju opałowego lub 1,5-7 m3 gazu ziemnego GZ50);

Kolejnymi zaletami są niewątpliwie

- bardzo krótki czas wybudowania domu gotowego do zamieszkania, który wynosi zaledwie 2-3 miesiące;
- przygotowanie (prefabrykacja) elementów w warunkach warsztatowych, co pozwala na precyzję wykonania wszelkich połączeń i formatowanie elementów niemalże milimetrową dokładnością przez wykwalifikowanych pracowników znających ten system;
- przygotowanie (prefabrykacja) elementów w warunkach warsztatowych, co pozwala na precyzję wykonania wszelkich połączeń i formatowanie elementów niemalże milimetrową dokładnością przez wykwalifikowanych pracowników znających ten system;
- dowolność w przypadku wyboru projektów: mogą Państwo wybrać jeden z projektów już dopasowanych do technologii STEICO przez największe polskie biura architektoniczne takie jak Archeton czy Archigraph, lub przynieść dowolny projekt i my zajmiemy się jego adaptacją.


Wypróbujcie nasze możliwości