O Firmie

Firma Drew Dom Grzegorz Gryguć oferuje Państwu wybudowanie gotowego energooszczędnego domu o konstrukcji szkieletowej.

Zdecydowaliśmy się na wykonywanie tego rodzaju usług nie przypadkowo. Wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy przez wiele lat pracując w niemieckiej firmie, która jest obecnie liderem na rynku europejskim w produkcji materiałów konstrukcyjnych i izolacji drewnopochodnych do budownictwa. Byliśmy odpowiedzialni za wprowadzenie tych systemów na rynek polski, oraz południowo i wschodnioeuropejski, a także za prefabrykację
domów gotowych w oparciu o technologie szkieletu drewnianego. Wzorcem, z którego nieustannie czerpiemy wiedzę są zasady budowania tego typu domów stosowane na rynku niemieckim.

Domy szkieletowe znajdują szerokie uznanie w krajach Europy Zachodniej z kilku przyczyn.

- pierwszą z nich jest chęć mieszkania w zdrowym, naturalnym środowisku. Możliwość taką daje dom wykonany z naturalnych, przyjaznych człowiekowi materiałów, jakimi są niewątpliwe drewno i niektóre materiały drewnopochodne. Konstrukcja szkieletowa powoduje, iż dom „oddycha”. Oznacza to, iż nadmiar wilgoci z pomieszczeń mieszkalnych w postaci pary wodnej ma możliwość przeniknięcia przez prawidłowo wykonane ściany zewnętrzne i dach. Wilgoć ta nie gromadzi się w materiałach budowlanych, co często ma miejsce w przypadku zastosowania nie otwartych dyfuzyjnie izolacji lub folio PE, powodując rozwój pleśni. Prawidłowy układ warstw, oraz odpowiedniej jakości materiały użyte do budowy takiego domu powodują, iż wydostająca się z pomieszczeń para wodna nie niszczy materiałów izolacyjnych

więcej »